Email

info@zvc.sk

EN

Sme pilierom slovenského cementárenstva

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR) zastupuje troch výrobcov cementu a slinku, ktorí svojím pôsobením významne prispievajú k špičkovej kvalite slovenských stavebných materiálov využívajúcich cement. Naším poslaním je presadzovať neustále zameranie na kvalitu stavebných materiálov založených na využití cementu, aktívne budovať povedomie odbornej a širokej verejnosti o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu aj cestnú infraštruktúru.

VIAC INFO    Stiahnuť Brožúru ZVC

NOVINKY

JÚN
11

Využívanie palív z odpadov v cementárňach na Slovensku

V posledných rokoch je na Slovensku badateľný trend rastúceho využívania palív vyrobených z odpadov. Aj keď motivácia využívať odpadové palivá je prevažne ekonomická, nemenej dôležité sú aj aspekty, ktoré prinášajú výhody aj pre spoločnosť. Či už ide o znižovanie emisií CO2, alebo environmentálne vhodné zhodnocovanie odpadov pri súčasnom trende odklonu od skládkovania...

ODPADOVÉ FÓRUM 0 Komentárov
OKT
30

VODOPRIEPUSTNÝ BETÓN Z CRH POMÁHA PRI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V rámci inovácií a vývoja nových produktov sa v Technicko-kompetenčnom centre v CRH (Slovensko) a.s. zamerali aj na drenážny betón. Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný pre...

ASB.sk 0 Komentárov
JÚN
23

LETNÝ CEMENT

Leto - obdobie dovoleniek a prázdnin. Pre odborníkov v stavebníctve tomu tak však nie je, pretože stavebná produkcia práve v letnej sezóne dosahuje svoje celoročné maximá...

ASB.sk 0 Komentárov

Brožúra odpadové hospodárstvo

Naši členovia

Mapa prevádzok