Email

info@zvc.sk

EN

Sme pilierom slovenského cementárenstva

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR) zastupuje troch výrobcov cementu a slinku, ktorí svojím pôsobením významne prispievajú k špičkovej kvalite slovenských stavebných materiálov využívajúcich cement. Naším poslaním je presadzovať neustále zameranie na kvalitu stavebných materiálov založených na využití cementu, aktívne budovať povedomie odbornej a širokej verejnosti o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu aj cestnú infraštruktúru.

VIAC INFO    Stiahnuť Brožúru ZVC

NOVINKY

JÚN
23

Rozhovor Výkoného riaditeľa ZVC SR so Štátnym tajomníkom min. živ. prostredia Jurajom Smatanom

V relácii „Kontakty“ v RTVS na tému zhodnocovania alternatívnych palív vyrobeným z nerecyklovateľného odpadu. Obaja aktéri sa zhodli na potrebe urýchlenej zmene slovenskej legislatívy tzv. Zákona o odpadoch, aby tak slovenskí cementári vedeli viac prispieť ku zlepšenie výkonnosti cirkulárnej ekonómie na Slovensku...

ZVC Novinky 0 Komentárov
MAREC
30

Oficialne stanovisku ZVC ku COVID-19

V týchto neistých časoch je podľa nás kľúčové zabezpečiť kontinuitu činností v stavebníctve, ktoré má pre Slovensko strategický význam tak pre jej hospodárstvo, ako aj pre zabezpečenie zamestnanosti pre miestne spoločenstvá. Veľmi by sme ocenili, keby Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo životného prostredia SR prijali...

ZVC Novinky 0 Komentárov
FEBRUÁR
07

Zmena v organizácii Zväzu výrobcov cementu Slovenskej republiky

S účinnosťou od februára 2020 sa Ing. Rudolf Mackovič stal výkonným riaditeľom zväzu...

ZVC Novninky 0 Komentárov
JÚN
11

Využívanie palív z odpadov v cementárňach na Slovensku

V posledných rokoch je na Slovensku badateľný trend rastúceho využívania palív vyrobených z odpadov. Aj keď motivácia využívať odpadové palivá je prevažne ekonomická, nemenej dôležité sú aj aspekty, ktoré prinášajú výhody aj pre spoločnosť. Či už ide o znižovanie emisií CO2...

ODPADOVÉ FÓRUM 0 Komentárov
OKT
30

VODOPRIEPUSTNÝ BETÓN Z CRH POMÁHA PRI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V rámci inovácií a vývoja nových produktov sa v Technicko-kompetenčnom centre v CRH (Slovensko) a.s. zamerali aj na drenážny betón. Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný pre...

ASB.sk 0 Komentárov
JÚN
23

LETNÝ CEMENT

Leto - obdobie dovoleniek a prázdnin. Pre odborníkov v stavebníctve tomu tak však nie je, pretože stavebná produkcia práve v letnej sezóne dosahuje svoje celoročné maximá...

ASB.sk 0 Komentárov
APR
05

Začiatky ťažby cementu v ladcoch

Hoci obec Ladce nie je súčasťou okresu Púchov, i tak je lom cementárne výraznou dominantou celého regiónu. Vidieť ho už z pomedzia Moravy a Slovenska i hranica okresov Púchov a Ilava ho rozdeľuje na 2 polovice...

Puchovske noviny0 Komentarov

Brožúra odpadové hospodárstvo

Naši členovia

Mapa prevádzok